Cliëntenraad


Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten, en familie of vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan stichting Zahet. Er is regelmatig overleg met de bestuurders van de organisatie. Er wordt dan besproken wat u vindt van de zorg en hulp van Zahet. Er wordt gekeken naar wat er beter kan. Ook denkt de cliëntenraad mee over de verdere ontwikkeling van Zahet. De cliëntenraad werkt ook mee aan het opstellen van verbeterplannen voor de organisatie, die o.a. door het zorgkantoor worden gevraagd.

‘We zorgen er onder andere voor dat de medewerkers voldoende zijn toegerust om te voldoen aan de eisen’

Kunt u ook deelnemen aan de cliëntenraad?

Jazeker! De cliëntenraad heeft op dit moment een actief bestuur van drie personen. Dat moet worden aangevuld met meer deelnemers. De cliëntenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er enkele andere bijeenkomsten waar iemand van de cliëntenraad aanwezig moet zijn. Uw belangrijkste taak: u bent als lid van de cliëntenraad, samen met de andere leden, een aanspreekpunt voor andere cliënten. Die vertellen u wat er niet goed loopt, of delen met u een goed idee voor Zahet. U brengt dat dan weer in in de cliëntenraad.

Waarom is de clientenraad belangrijk voor u?

U, als cliënt of als familielid van een cliënt, kunt u vragen, klachten en ideeën doorspelen naar de cliëntenraad; die kan alles weer meenemen naar het overleg met het bestuur van Zahet. Zo kunt u uw stem laten horen en Zahet helpen te verbeteren. De cliëntenraad gaat u ook op de hoogte houden als er zaken zijn die belangrijk voor u zijn.

Contacteer de cliëntenraad

ZORG AANVRAGEN