Onze diensten


Wonen met zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging. Welke zorg u ook nodig heeft, Zahet staat voor u klaar.

Wonen met zorg

Wanneer iemand zoveel beperkingen heeft dat thuis blijven niet meer mogelijk is, kan met terecht in één van onze gasthuizen. Hier krijgt u een eigen kamer waarin alle voorzieningen en aanpassingen op basis van uw zorgvraag aanwezig zijn. Verder kunt u de kamer naar eigen wensen inrichten. Daarnaast maakt u gebruik van onze huiskamer en onze activiteitenruimtes.

In ons gasthuis verblijven mensen van diverse afkomsten. Ons personeel is een afspiegeling van het cliëntenbestand. Wij doen ons uiterste best om voor elke cliënt minsten één personeelslid te hebben dat bekend is met de taal en cultuur van deze cliënten zodat we in duidelijke communicatie met u kunnen afspreken hoe voor u de zorg het best kan worden geleverd. Ons uitgangspunt is dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat thuis gewend bent.

Begeleiding

Zahet biedt opvang op weekdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Sommige mensen, met name ouderen, zijn niet meer in staat hun dagen te structureren, eten onregelmatig en zorgen niet goed meer voor zichzelf. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de dementie kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, al helemaal wanneer iemand niet 24/7 in de gaten wordt gehouden. Dagopvang kan dan, voor één of meerder dagen per week, een oplossing zijn. Het ontlast ook de thuissituatie.

Er worden activiteiten aangeboden zoals vermaak- en bewegingsactiviteiten. Ook kunnen afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, pedicure en mondzorg voor ouderen. Er kan ook persoonlijke verzorging worden verleend, zoals douchen. Er wordt warm gegeten. Men is onder mensen in de gezellige huiskamer, of rust wat uit in de andere ruimte met open haard.

Met onze ophaalservice wordt u thuis opgehaald en weer teruggebracht

Thuiszorg

Persoonlijke verzorging en verpleging:
Wij ondersteunen u met uw persoonlijke zorg waar u dit niet meer zelfstandig redt; dit kan af en toe zijn, maar ook meerdere malen per dag, afhankelijk van uw situatie. Voor medicatie, wondverzorging, stomaverzorging, insulinespuiten en alle andere medische handelingen bieden wij verpleegkundige zorg.

Huishoudelijke hulp:
Afhankelijk van uw indicatie verzorgen wij uw huishouden, of doen het met u samen zolang als nodig is.


Heeft u hulp nodig? Belt u ons gerust.

024-7630420


Bij Zahet helpen wij u graag verder door uitgebreid te kijken naar een oplossing die bij u past.


Contacteer ons
ZORG AANVRAGEN