Over ons


Stichting Zahet is een zorgaanbieder op het gebied van wonen met zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging. Ons speerpunt is aandacht voor de taal en cultuur van onze cliënten.

Sinds de opstart van Stichting Zahet in 2008 zijn wij operationeel op het gebied van thuiszorg in de regio Nijmegen. Zahet was en is ambitieus om te blijven doorontwikkelen. Zodoende hebben wij ervoor gekozen om het dienstenaanbod van Zahet uit te breiden met zorg-met-verblijf in onze mooie gasthuizen in Beek-Ubbergen en Nijmegen. Wij bieden daar zorg aan hen die het thuis niet meer redden. Wij hebben bemerkt dat de vraag, met name van de allochtone doelgroep, groeiende is; wij danken dat aan onze cultuursensitiviteit. Deze staat hoog in het vaandel in onze missie en visie.

Zorg in eigen taal en cultuur

In onze Gasthuizen kan men ook terecht voor dagopvang/dagbesteding, voor één of meerdere dagdelen per week. De cliënten kunnen in het Gasthuis gezamenlijk eten en er is een breed aanbod aan activiteiten. Indien de cliënt gedurende de dag behoefte heeft aan zorg, dan kunnen we dit uiteraard bieden. Eventueel kan men thuis worden opgehaald en teruggebracht.

Zahet, de organisatie in Nijmegen en omgeving die zorg levert in de eigen taal. Het aanbod van diensten wordt geboden aan iedere zorgbehoevende, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt in afkomst, cultuur of leeftijd. Een van onze specialiteiten is dat diensten worden geleverd in de moedertaal van de cliënt, waarbij rekening gehouden wordt met het geloof en de gewoontes van de zorgbehoevende.

Dit maakt de drempel voor allochtone hulpvragers laag. Wij willen zo adequate zorg bieden die voldoet aan de wensen en behoeften van cliënten met een multiculturele achtergrond.

Zahet biedt zorg en ondersteuning aan cliënten in hun thuissituatie. Als het in de thuissituatie (alleen) niet meer goed gaat kan men ook permanent bij Zahet verblijven. In het Gasthuis aan de Schependomlaan in Nijmegen voor mensen met psychogeriatrische en somatische aandoeningen en het gasthuis de Verbinding (in Beek-Ubbergen) voor mensen met verstandelijke beperking en psychosociaal problematiek. Wij bieden onze gasten daar een comfortabel verblijf. Er is 24 uur per dag goede zorg aanwezig. Ook voor een verblijf van korte duur is men van harte welkom.

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare burgers te helpen en te ondersteunen vanuit menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met name de burgers van niet-Nederlandse afkomst hebben een achterstand in het vinden en gebruik maken van zorg en ondersteuning.

"Zahet wil een belangrijke schakel zijn voor alle zorgbehoevenden. Zahet erkent de verschillen tussen groepen en stemt haar zorg- en dienstverlening af op de multiculturele samenleving."

Atanur Erkaslan

Multicultureel Nederland

Nederland is kleurrijk. Hoe kun je zorgen voor alle zorgbehoevenden als er zoveel verschillende etnisch culturele achtergronden zijn? Er zijn uiteenlopende opvattingen over zorg binnen de multiculturele samenleving.

Veel families van niet-Nederlandse afkomst zijn onbekend met de voorzieningen. Ook praten zij doorgaans niet snel over hun problemen met buitenstaanders.

Bij Zahet werken we er hard aan om alle deze vraagstukken te tackelen. Binnen al deze beweging is Stichting Zahet een organisatie waarin iedereen zich welkom kan voelen ongeacht je afkomst, cultuur, geloof, taal en gewoonten.

Stichting Zahet biedt zorg in eigen taal en doorbreekt hiermee de taalbarrières. Ook zijn wij in staat om zaken in al hun nuances te bespreken. Wij kennen de gewoonten, opvattingen en geloofsovertuigingen van de diverse groepen in de samenleving.

Missie en Visie

Missie

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare burgers te helpen en te ondersteunen vanuit menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met name de burgers van niet-Nederlandse afkomst hebben een achterstand in het vinden en gebruik maken van zorg en ondersteuning. Zahet wil een zorgaanbieder zijn die zich met name richt op deze doelgroep, door vanuit kennis van taal en cultuur hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheden tot ondersteuning, verzorging en verpleging, zowel thuis als in een verblijfslocatie. Bijkomend doel is het terugdringen van het aantal zorgbehoevende. Zahet is inclusief en cultuursensitief; dat betekent dat er per cliënt zoveel mogelijk wordt aangesloten op diens leefstijl, afkomst, cultuur en taal om zo de meest passende zorg te realiseren.

Visie

Zahet biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking die behoefte hebben aan zorg in eigen taal. Maar ook zorg die rekening houdt met hun geloof en gewoontes. Families van niet-Nederlandse afkomst zorgen voornamelijk zelf voor hun naasten. Speciaal op hen gerichte professionele zorg is zeldzaam. Onze doelmatigheid vergroten wij door vroegtijdig te signaleren en preventief te handelen. Zahet maakt zorg voor deze doelgroep toegankelijk. Zahet biedt de cliënten een thuisgevoel door in hun eigen taal te spreken en rekening te houden met hun geloofsovertuigingen en gewoontes. Naast de ouderen biedt Zahet ook zorg en ondersteuning aan de naaste familieleden. Zahet wil cliënten helpen om hun zelfredzaamheid te versterken.


Heeft u hulp nodig? Belt u ons gerust.

024-7630420


Bij Zahet helpen wij u graag verder door uitgebreid te kijken naar een oplossing die bij u past.


Contacteer ons
ZORG AANVRAGEN